Home | Kontakt | English | Intranet        

forskning

Kontaktinfo

ISIS Katrinebjerg
Alexandra Instituttet A/S
Åbogade 34
8200 Århus N
Tlf. 8942 5758

isis@alexandra.dk

www.isis.alexandra.dk

ISIS Katrinebjerg
- Kompetencecenter for interactive spaces, pervasive healthcare og software

Alexandra Instituttet er operatør for it-kompetencecentret ISIS Katrinebjerg. Her skaber vi gennem fælles FoU-projekter gensidig videnudveksling mellem universiteter og erhvervslivet. Projekterne finder sted inden for tre indsatsområder:

  • Interactive spaces, der omhandler integration af it i vores fysiske omgivelser med anvendelser inden for skoler, biblioteker og hjemmet.
  • Pervasive healthcare, som handler om at gøre sundhedsydelser allestedsnærværende (pervasive) vha. it.
  • Software, hvor der er fokus på softwareinfrastruktur, softwarearkitektur, objektteknologi, sikkerhed, sikkerhedskritiske systemer, pålidelighed og brugergrænseflader for pervasive computing.

ISIS Katrinebjerg kører nu i sin anden fase. Den første fase forløb fra 2002-2007 under den jysk-fynske it-satsning. Staten skød dengang 30 mio. kr. i indsatsen, som siden blev gearet af lokale myndigheder og virksomheder med yderligere 92 mio. Således endte det endelige regnskab på 122 mio. Det mest slående var, at alene de medvirkende virksomheder endte med at medfinansiere med ikke mindre end 61 mio. Oprindeligt havde man budgetteret med 15.

Rådet for Teknologi og Innovation har godkendt, at ISIS Katrinebjerg videreføres for perioden ultimo 2006 – 2008 som et regionalt ikt-kompetencecenter med et samlet budget på ca. kr. 23 mio.